ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริม การเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริม       การเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รู้ถึงผลเสี่ยงและอันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร     โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริม       การเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รู้ถึงผลเสี่ยงและอันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร     โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม ประจำงานอาคารสถานที่ จึงประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ และตำแหน่งยาม โดยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีการสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา และได้ทำการคัดเลือกโดยวิธีการสอบและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นั้น  วิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบและสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุุณภาพการศึกษา และตำแหน่งยาม

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำงานประกัน และตำแหน่ง ยาม ประจำงานอาคารสถานที่ จึงประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ และตำแหน่งยาม รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 1 , ดาวน์โหลดเอกสารส่วนที่ 2)

 

ค้นหาพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การย้อมผ้าสีดำ สู่ประชาชน"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

พิธีมอบริบบิ้นสีดำประดับแขนเสื้อ

เพื่อถวายความอาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

บริการ ตัดผม เสริมสวย ฟรี ในงาน "พม.เพื่อพ่อหลวง"

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์