ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 17 May 2016 18:47

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จึงประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างยนต์   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อ้ตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,800 บาท

2 ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,800 บาท

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.2559 ถึง วันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.   ณ งานบุคคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่


Last Updated on Friday, 27 May 2016 00:04
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูชาวต่างประเทศ) PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 17 May 2016 18:56

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2559 ถึง 19 พ.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ งานบุคคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่


Last Updated on Thursday, 26 May 2016 22:05
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 17 May 2016 19:07

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท   ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  26 พฤษภาคม 2559 ถึง  1  มิถุนายน 2559  (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Last Updated on Thursday, 26 May 2016 22:04
 
Banner

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 
rurm2.jpg

ภาพผลงานดีเด่น

best-random.gif

ผู้ใช้งาน

We have 3 guests online