ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่ประสาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการองค์การฯ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรม/โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กองทุนประกันสังคม เงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ จากการทำประกันสังคมเมื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กล่มุงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท  รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

ค้นหา

พิธี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระมหาปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การย้อมผ้าสีดำ สู่ประชาชน"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

พิธีมอบริบบิ้นสีดำประดับแขนเสื้อ

เพื่อถวายความอาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559
Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์