ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ข้อมูลเอกสารที่ต้องเตรียมมา คลิก

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 2563 คลิก

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. คลิก
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. คลิก


ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

งบทดลองประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2563

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ งบทดลองประจำเดือนเมษายน (คลิก)

 

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา คำร้อง: สมชาย นิลศรี    ทำนอง: สมชาย นิลศรี  อาขีวศึกษาร่วมใจต้านภัยโควิต-19 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) และวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล

 

มอบอุปกรณ์ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนโคกกลาง

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

รายการอุปกรณ์ป้องกันบุคคลสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

1.หน้ากากอนามัย (ผ้า)จำนวน 1,000 ชิ้น
2.หน้ากากพลาสติก(Face Shield)จำนวน  200   ชิ้น
3. เจลแอลกอฮอล์จำนวน  80     ชิ้น 

(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

 

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน1000 ชิ้น มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์ สุขดี  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

 

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๙ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์