งานแผน

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 beampass 106
2 แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) beampass 166
3 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562 beampass 256
4 กำหนดการเข้าปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562 beampass 282
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ beampass 374
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว beampass 347
7 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 beampass 439
8 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 1 ตำแหน่ง beampass 359
9 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) beampass 294
10 ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT beampass 311
11 เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562 beampass 372
12 แผนการการพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี และ 20 ปี beampass 640
13 เอกสารผลการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานปี 2560 beampass 625
14 เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561 beampass 748
 

ค้นหา