โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่  1 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา