โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา

เนื่องด้วยชมรมลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 บ้านโคกวัด และ วัดทุ่งโพธิ์ เวลา 14.00 – 16.00น. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน การแต่งกายชุดลูกเสือ พร้อมนำอุปกรณ์ในการพัฒนาสิ่งแวลล้อมมาโดยพร้อมเพียงกัน

ค้นหา